onsdag 3 februari 2016

När någon frågar om våra fostringsmetoder av barnen och jag förklarar att det är en fin avvägd balans mellan hot och mutor i det här hushållet


via GIPHY

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar